Våra tjänster

Vi erbjuder Dig våra tjänster med god kvalitet och service inom revision och andra ekonomiska tjänster. Våra kunder återfinns bland mindre och medelstora företag och organisationer.

Revision

Vi utför revision av mindre och medelstora företag. Bland kunderna ingår såväl aktiebolag som stiftelser och föreningar. Vid revisionen granskar, bedömer och uttalar vi oss om Ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning. Genom revisionen bidrar vi till att ge företagsledningen en värdefull ekonomisk information för att styra företaget, liksom till en rättvisande årsredovisning för företagets externa kontakter. Vår insikt i verksamheten hjälper oss även att ge konstruktiva förslag till förbättringar som ger möjlighet till ökad lönsamhet.

 

Revisionsnära tjänster

Som revisorer intresserar vi oss självklart för Din ekonomi, både som företagare och privatperson. Vi hjälper Dig med att få en bättre kontroll över bolaget och ekonomin.
Vid behov biträder vi Dig med:

 • Rådgivning i skattefrågor
 • Upprättande av deklarationer
 • Rådgivning i aktiebolagsrättsliga frågor
 • Konsultationer i redovisningsfrågor
 • Ekonomiska analyser och utredningar
 • Bolagsbildningar
 • Intygsgivning

 

Specialistkompetens och nätverk

I vårt nätverk ingår ett antal externa experter som vi samarbetar med när det uppstår komplexa frågeställningar för Dig och Ditt företag. Genom kontakten med Partille Revision har du tillgång till deras specialistkompetens. Deras kompetens finns inom områden som:

 • Skatterätt för såväl företaget som företagaren
 • Juridiska frågor inom bolagsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt och obeståndsfrågor
 • IT och datamiljöfrågor
 • Pensionsfrågor