Personal

På Partille Revision har Du nära kontakt med Din kvalificerade revisor. Partille Revision startades under våren 2008 och idag består verksamheten av 3 medarbetare. Bolagets två auktoriserade revisorer Åke Andersson och Ronny Kristiansson samt av redovisningskonsulten Maria Tapper, varav samtliga har ett gediget förflutet i branschen.

Vi erbjuder Dig våra tjänster med god kvalitet och service inom revision och andra ekonomiska tjänster. Våra kunder återfinns bland mindre och medelstora företag och organisationer.

 

Ronny Kristiansson

Har arbetat sedan 1981 med revision och revisionsnära konsultationer. Främst med mindre och medelstora företag. I kundkretsen finns aktiebolag, stiftelser med mera inom olika branscher.

Auktoriserad revisor sedan 1986 och medlem i Far.

Telefon: 031-26 83 55
E-post: ronny.kristiansson@partillerevision.se

Åke Andersson

Har arbetat sedan 1985 med revision och revisionsnära konsultationer främst med små och medelstora företag.
I kundkretsen finns främst detaljhandelsbolag men även kunder från olika branscher.

Auktoriserad revisor sedan 2000 och medlem i Far.

Telefon: 031-26 83 52
E-post: ake.andersson@partillerevision.se