Nyttiga länkar

Skatteverket
Skatteinformation såväl för Dig som privatperson som företag liksom blanketter, sökord och svar på skattefrågor.

Bolagsverket
Information om företag, blanketter och mallar för nyregistrering och ändring av uppgifter, information och tips i bolagsfrågor.

BFN
Bokföringsnämnden är ett statligt expertråd som utvecklar god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd kring redovisning och tillämpning av främst bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Far
Branschorganisationen för auktoriserade och godkända revisorer och andra kvalificerade specialister inom skatt och redovisning.

Riksdagen
Information kring riksdagens arbete, aktuella frågor, budget och budgetförslag, lagar, propositioner och motioner.

Dagens Industri
Dagsaktuella nyheter inom ekonomi, börs och finans.

Riksbanken
Valutakurser, räntor och annan finansiell information.