GDPR

Partille Revision ABs policy beträffande behandling av personuppgifter i samband med revisionsuppdrag samt redovisning- och övriga uppdrag.

Revisionsuppdrag

Personuppgifter som hanteras inom ramen för revisionsuppdrag gör vi detta i egenskap som personuppgiftsansvariga. För mer information se bifogad ”Information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdrag” samt ”Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag”.

Redovisning- och övriga uppdrag

Personuppgifter som hanteras inom ramen för redovisning- och övriga uppdrag gör vi detta i egenskap som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna hanteras då i enlighet med kundspecifika uppdragsbrev med tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal.

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Åke Andersson eller Ronny Kristiansson.

 

Info behandling personuppgifter revisionsuppdrag

Info behandling personuppgifter register